Something to write home about

Sinteltijdschrift heeft aandacht voor mijn fotoproject  'Something to write home about'. Editie 8 is nu te koop bij Scheltema en Atheneum Boekhandel, maar ook online te bestellen. 
‘SOMETHING TO WRITE HOME ABOUT’
is een fotoproject dat een verzameling opnamen van plekken, objecten of momenten bundelt. Het is een samensmelting van genres, voornamelijk uit de directe omgeving; het stadsdeel Amsterdam Noord.
Een terugkerend thema in dit project is verlangen. Naar mijn idee vormt verlangen een drijfveer om te leven, om iets van het leven te maken en om verder te gaan. Ik zie de hoop, de behoefte en de begeerte die uit verlangen spreken zo als een belangrijke bron van menselijk handelen. In het dagelijkse leven ligt dit verlangen niet altijd direct aan de oppervlakte, het lijkt vaak ook een verborgen bestaan te leiden. Met dit project wil ik dit verlangen tonen door het uit de verborgenheid te halen en door middel van uitvergroting en stilering herkenbaar te maken.


‘Something to write home about’ is a project that brings together a collection of photographic images. It is a merger of genres; objects, architecture, still life, portraits, etc. Taken from the immediate area, the northern district of Amsterdam. The principal theme in these works is desire. I see one’s hope, needs and longing as the main source of human conduct. Desire is often concealed in everyday life, but emerges in different guises. In this project I strive to manifest this hidden longing and make it distinguishable in an enlarged and stylised manner. 

Random sellection 2023: