About

Ik maak beelden, installaties en foto's met als centraal thema verlangen. Naar mijn idee vormt verlangen een drijfveer om te leven, om iets van het leven te maken en om verder te gaan. Ik zie de hoop, de behoefte en de begeerte die uit verlangen spreken zo als belangrijkste bron van menselijk handelen.  In het dagelijkse leven ligt het niet altijd direct aan de oppervlakte, het lijkt vaak ook een verborgen bestaan te leiden. In mijn werk wil ik dit verlangen tonen door het uit de verborgenheid te halen en door middel van uitvergroting en stilering herkenbaar te maken.

Wat mij interesseert aan dit onderwerp is dat het twee kanten heeft, wat het zo boeiend, inspirerend en stimulerend maakt. We kennen allemaal het verlangen naar zingeving en het ware geluk, een drijfveer die diep in de menselijke natuur zit. Tegelijk weten we ook dat verlangen gekoppeld is aan een gevoel van onvermogen, want reëel gezien lijkt het ‘ware geluk’ vaak niet makkelijk gevonden of bereikt te kunnen worden. Voor mij ligt hier een belangrijk kenmerk van ons leven. Ik onderzoek en probeer in mijn werk de mogelijkheden uit om deze twee kanten van verlangen bij elkaar te brengen en het daarmee gepaard gaande gevoel van waarachtig geluk, of juist de melancholie van het falen, herkenbaar te maken.

Om dit thema hanteerbaar te maken, start ik vanuit persoonlijke ervaringen die ik vertaal in beelden en symbolen. Zachtjes of juist heel uitbundig vindt er dan een zekere transformatie plaats in een werk. Herkenbare of meer associatieve beelden veranderen dan; zodra ze aan het muiten slaan en een nieuwe gedaante aannemen, ontwaakt de droom, is het aftasten begonnen en de revolutie een feit. Dit proces tast steeds verder nieuwe wegen en mogelijkheden af. Hoop en onvermogen wisselen elkaar af, of gaan hand in hand, spelen een spel van touwtrekken met elkaar. Net als in het leven zelf.