Info

Ik maak beelden, installaties en foto's met als centraal thema verlangen. Naar mijn idee vormt verlangen een drijfveer om te leven, om iets van het leven te maken en om verder te gaan. Ik zie de hoop, de behoefte en de begeerte die uit verlangen spreken zo als belangrijkste bron van menselijk handelen. In het dagelijkse leven ligt het niet altijd direct aan de oppervlakte, het lijkt vaak ook een verborgen bestaan te leiden. In mijn werk wil ik dit verlangen tonen door het uit de verborgenheid te halen en door middel van uitvergroting en stilering herkenbaar te maken.

Wat mij interesseert aan dit onderwerp is dat het twee kanten heeft, wat het zo boeiend, inspirerend en stimulerend maakt. We kennen allemaal het verlangen naar zingeving en het ware geluk, een drijfveer die diep in de menselijke natuur zit. Tegelijk weten we ook dat verlangen gekoppeld is aan een gevoel van onvermogen, want reëel gezien lijkt het ‘ware geluk’ vaak niet makkelijk gevonden of bereikt te kunnen worden. Voor mij ligt hier een belangrijk kenmerk van ons leven. Ik onderzoek en probeer in mijn werk de mogelijkheden uit om deze twee kanten van verlangen bij elkaar te brengen en het daarmee gepaard gaande gevoel van waarachtig geluk, of juist de melancholie van het falen, herkenbaar te maken.

Om dit thema hanteerbaar te maken, start ik vanuit persoonlijke ervaringen die ik vertaal in beelden en symbolen. Zachtjes of juist heel uitbundig vindt er zo vaak een zekere transformatie plaats in een werk. Herkenbare of meer associatieve beelden veranderen dan; zodra ze aan het muiten slaan en een nieuwe gedaante aannemen, ontwaakt de droom, is het aftasten begonnen en de revolutie een feit. Dit proces tast steeds verder nieuwe wegen en mogelijkheden af. Hoop en onvermogen wisselen elkaar af, of gaan hand in hand, spelen een spel van touwtrekken met elkaar. Net als in het leven zelf.


The principal theme in my sculptures and installations is desire. I see one’s hope, needs and longing as the main source of human conduct. Desire is often concealed in every day life, but emerges in different guises. In my work I strive to manifest this hidden longing and make it distinguishable in an enlarged and stylised manner.

Desire is both intangible and overpowering. It seems to be a dilemma between a man’s need for giving meaning to life and finding true happiness on the one hand and a sense of inability to truly attain these on the other. In my work I explore the possibilities and the restrictions of uniting these two extremes and the feelings of bliss or the melancholy of failure that go with it.

To make this theme manageable I translate autobiographical events into images and symbols from the art history and contemporary popular culture. Then, slowly or exuberantly a conversion takes place into a work of art. Recognisable or more associative images transform. As soon as they rise in mutiny and take on another form, the dream awakes, the exploration commences and the revolution is a fact.


Jeroen Kool works and lives in Amsterdam. 

Work was, among others, on display at Galerie De Praktijk, BuroDijkstra Artgalery, Beeldenpark Anningahof, Art Amsterdam, Nieuwe Vide, Horizonverticaal, Galerie Nasty Alice en Kunst Museum Den Haag.